Janar 2020/January 2020

(English Below)  Arti, reklamat dhe media 1.   Lutemi që Perëndia të përdorë artin dhe median në Shqiperi për tu hapur sytë dhe mendjen e njerezve për Krishtin Jezus. “Dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.” (Efesianëve […]

Tetor 2019/October 2019

(English Below)   Arti, reklama dhe media Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë të ruash popullin shqiptar nga interneti përmes telefonit dhe kompjuterit. Lutemi që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për rreziqet që sjell interneti dhe media sociale, si dhe të mbrojnë veten dhe familjet e tyre. “Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam […]