Maj 2021/May 2021

(English Below) Arti, reklama dhe media Faleminderit Atë, për çdo film apo serial të krishterë në televizionin shqiptar! Ne ju falënderojmë për çdo rrjet/kanal transmetimi të krishterë në radio dhe […]