(English Below)

Arti, reklama dhe media

 1. Ate, ne te lutemi Ty te pastrosh femijet e Ty dhe media, artin qe ata prodhojne.  . “Sepse është shkruar: “Jini të shenjtë, sepse Unë jam i shenjtë.” Dhe në qoftë se thërrisni si Atë atë që, pa favorizuar njeri, gjykon sipas veprës së gjithsecilit, kalojeni kohën e shtegtimit tuaj mbi dhe me frikë.”” (1 Pjetër 1:16-17)
 2. Jezus, kerkojmë qe Ti të na japesh mencuri ne materialet qe shikojme dhe degjojme ne media. “Prandaj tregoni kujdes se si dëgjoni” (Luka 8:18)

Bizneset dhe tregjet

 1. “Zot, ne kerkojme bizneset ne Shqiperi qe punojne me frike nga Zoti dhe drejtesi. Efraimi është një tregtar që mban në dorë kandarë jo të saktë dhe i pëlqen të mashtrojë. Efraimi thotë: “Edhe jam begatuar, kam grumbulluar pasuri; në të gjitha mundimet e mia, nuk do të gjejnë tek unë asnjë paudhësi që të jetë mëkat”. (Hosea 12:7-8) 
 2. Jezus ne kerkojme qe me shume biznese te krishtera do te hapen dhe te ecin me praktika te drejta.

Kisha dhe besimi

 1. Koha e shumepritur erdhi. Le te lutemi qe pastoret te kene urtesi nga Perendia per te menaxhuar kishen e Tijj ne kete kohe te veshtire. Le te lutemi per fryme vetkontrolli mbi cdo besimtar.  “Duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.” (Jakobi 1:3)
 2. Të lutemi për rregull hyjnor në qeverisjen e kishës. Në anë shpirtërore dhe financiare. Që Zoti të hapë sytë tanë që të kuptojmë standartin biblik si nusja e Krishtit.  “Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij: prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë.” (2 Timoteu 4:1-2)

Kujdesi shëndetësor

 1. Lutemi per rritjen e numrit te njerezve te krishtere ne mjekesi ne Shqiperi qe ecin ne besimin e tyre me ciltersi dhe dashuri ne pune.
 2. Fryme e Shenjte, lutemi qe Ti te mbushesh spitalet ne Shqiperi me prezencen Tende.

Edukimi

 1. Jezus, ne kerkojme prezencen Tende te mbushe shkollat ne Shqiperi me dashuri dhe paqe. “Mirësia dhe e vërteta u takuan; drejtësia dhe paqja janë puthur njera me tjetrën.” (Psalmi 85:10)
 2. Te lutemi qe do të hapen sa më shpejt shkolla te krishtera ne Shqiperi. Te lutemi per Hirin e Perendise per te marre leje nga qeveria. 

Familja

 1. 1. Të lutemi për marredhënie të restauruara mes bashkeshortëve me Perëndinë, me njëri-tjetrin dhe me fëmijët e tyre, si dhe me të tjerët përreth tyre. “Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë.” (Makia 4:6)
 2.  Le të lutemi për burrat e krishterë që të qëndrojnë te këmbet e Krishtit për të marrë nga Jezusi, që të udhëheqin familjet e tyre me shembullin e Krishtit.” (1 Timoteu 2:8)

Qeveria

 1. 1. Zot ne kerkojme qe mbreteria Jote te vije dhe vullneti Yt u befte ne toke si ne qiell.  “Do t’i bëj të dridhen gjithë kombet; dëshira e gjithë kombeve do të vijë dhe unë do ta mbush këtë tempull me lavdi,” thotë Zoti i ushtrive.” (Haggai 2:7)
 2. Jezus, ne lutemi që gjerat që janë në errësirë të dalin në dritë dhe të behen dritë. Ne kerkojmë drejtësi në qeveri në Shqipëri.

Kisha e Përsekutuar

Lutuni për Turkmenistan

______________________________________________________________________________

Arts, Entertainment, and Media

 1. Father, we ask you to purify your children and their arts by  your love. “But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written: “Be holy, because I am holy.” ” (1 Peter 1:16-17)
 2. Jesus, we ask you to give us wisdom for the materials that we watch and listen to on the media sources. “Therefore consider carefully how you listen.” (Luke 8:18)

Business and Market Place

 1. Lord, we ask you for righteous business practices in Albania and the fear of the Lord. “A merchant, in whose hands are false balances, He loves to oppress. And Ephraim said, “Surely I have become rich, I have found wealth for myself; In all my labors they will find in me. No iniquity, which would be sin.” (Hosea 12:7-8)
 2. Jesus, we ask for more Christian businesses to open and to live out their faith in righteous business practices. 

Church and Religion

 1. The time we have been waiting for has come. Let us pray that pastors will have God’s wisdom to manage God’s church in this difficult time. We pray for self-control in every believers life. “Because you know that the testing of your faith produces perseverance.” (James 1:3)
 2. We pray for righteousness in the leadership of the church in spiritual and financial matters. That God would open our eyes for Biblical standards for God’s bride. “I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction.” (2 Timothy 4:1-2)

Healthcare

 1. We pray for growth in the number of Christians who work in the medical system in Albania who work with honesty and love. 
 2. Holy Spirit, we pray that you will fill our hospitals of Albania with your presence. 

Family

 1. Lord, we ask you to restore relationships between husbands and wives and children and families.  “He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents; or else I will come and strike the land with total destruction.” (Malachi 4:6)
 2.  We pray for Christian men to sit at the feet of Jesus and to get from Him his leadership for the family. That they will be the example of Christ. “Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing.” (1 Timothy 2:8)

Education

 1. Jesus, we need your presence and peace in our schools in Albania. Lord, we invite you to come. “Love and faithfulness meet together; righteousness and peace kiss each other.” (Psalm 85:10)
 2. Lord we ask that you would open quickly Christian schools in Albania with permission from the government.

Government

 1. Dear Lord, we ask that your Kingdom would come and your will be done on earth as it is in heaven. “I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory,’ says the LORD Almighty.” (Haggai 2:7)
 2. Jesus, we ask that hidden things will come out into the light and become light. We ask for righteousness in the government of Albania.

Persecuted Church

Pray for Turkmenistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *