Janar 2020/January 2020

(English Below)  Arti, reklamat dhe media 1.   Lutemi që Perëndia të përdorë artin dhe median në Shqiperi për tu hapur sytë dhe mendjen e njerezve për Krishtin Jezus. “Dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.” (Efesianëve […]