Tetor 2019/October 2019

(English Below)   Arti, reklama dhe media Frymë e Shenjtë, ne kërkojmë të ruash popullin shqiptar nga interneti përmes telefonit dhe kompjuterit. Lutemi që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për rreziqet që sjell interneti dhe media sociale, si dhe të mbrojnë veten dhe familjet e tyre. “Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam […]