Shtator 2018

(Anglisht poshtë/English below) Arti, reklama dhe media Le të lutemi, që familjet do të kuptojnë kur programet televizive dhe filmat për fëmijë janë të mbushur me arte të magjisë dhe me errësirë, por të maskuar si programe për fëmijë. Le të lutëmi që familjet e Krishtera do të kuptojnë dhe shikojnë se ku armiku po […]